איחור טיסה Fundamentals Explained

ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות מהמוסד לביטוח לאומימיכאל בעבודתו שואל את היצואנים עימם הוא עובד לגבי כל דילמה או החלטה, 'למה?', כלומר 'נסה לנמק לעצמך מדוע אתה עומד לקבל החלטה זו ?' למשל 'למה

read more